Od 1 czerwca br. w naszej Szkole rozpoczynają się spotkania z uczniami klas IV - VIIKonsultacje prowadzić będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uczniowie klas VIII już od tygodnia uczestniczą ww. formie konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych.
Również od 25 maja br.  rozpoczęły się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością zajęć dydaktycznych, zajęcia skierowane są dla uczniów klas I -III. Informacji o prowadzonych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych udzielają wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej.

Uczniów, którzy zainteresowani są zajęciami w formie konsultacji prosimy o kontakt z nauczycielem przedmiotu. Zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu będą odbywały się indywidualnie bądź w niewielkich grupach konsultacyjnych, zgodnie z zachowaniem obowiązujących procedur bezpieczeństwa, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

 

Zapoznaj się z:

Procedurą organizacji konsultacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.

Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły w czasie pandemii. 

Procedurą organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi.

Pobierz:

Zgodę na pomiar temperatury u dziecka.

  

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram konsultacji. Przypominamy o konieczności wcześniejszego umówienia się z nauczycielem przedmiotu.

Przedmiot Nauczyciel Dzień tygodnia godzina sala klasa
Język polski     p. H.Spieczyńska  poniedziałek 10:00 -12:00 18 4a, 5a
wtorek 10:00 -12:00 18 7a, 8c
p. K.Kania poniedziałek 10:00 -12:00 6  
p. E.Rokita  poniedziałek 10:55 - 11:40    
środa 10:35 - 11:40    
Matematyka         p. M.Kwiatek  wtorek 10:00 21  
środa 10:00 21  
p. M.Parda  środa 09:30 - 10:15 27 5a
czwartek 11:00 - 11:45 27 7b
p. T.Aftyka poniedziałek 09:00 -11:00 27 8
p. A.Komorowska środa 09:30 - 11.00    
piątek 09:30 - 11:00    
p. M.Kwaśniewski  piątek 09:00 - 12:00 21 8
piątek 11:00 - 12:00 21 4-7
p. K.Czaszyńska  środa 09:00 -12:00 19 8
czwartek 09:00 19 7
Informatyka    p. D.Ługowska  wtorek 10:00 -11:00 32 7-8
wtorek 11:00 -12:00 32 4-6
p. E.Lewandowska wtorek 10:00 - 12:00 33 5-8
p. R.Cis poniedziałek 11:00 33 4-7
Przyroda p. R.Cis poniedziałek 11:00 33 4a, 4b
Fizyka  p. A.Zarębska  poniedziałek 10:00 30 8
poniedziałek 11:00 30 7
Biologia p. A.Niewczas poniedziałek 09:00 - 12:00 31  
Geografia p. M.Kasińska środa 09:00 - 11:00 31  
Chemia p. E.Pająk wtorek 09:00 - 12:00 30  
Język angielski      p. M.Piórkowska piątek 09:00 - 12:00 24 8
p. Ł.Woliński czwartek 09:00 - 12:00 23  
p. M.Staszewski czwartek 09:45 - 10:45 24 8b
p. J.Tuderek-Cygan   poniedziałek 11:00   4a
wtorek 09:00 - 10:00   7
wtorek 10:00 - 11:00   8
Technika, EDB
Informatyka
p. E.Tereszczak środa 10:00 - 11:00 36  
Muzyka p. M.Świderski środa 11:00 - 14:00 13  
Język niemiecki p. M.Kowalisko środa 09:00 - 10.30 13 7, 8