Oferta zajęć zdanego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane w naszej szkole to między innymi:

  • zajęcia on - line realizowane głównie dzięki szkolnej chmurze Office (Teams),
  • multimedialne prezentacje autorskie tworzone w programach jak również w aplikacjach dostępnych on-line,
  • filmy autorskie,
  • linki do portali edukacyjnych z dedykowanymi materiałami dydaktycznymi,
  • autorskie karty pracy,
  • ankiety ewaluacyjne,
  • konsultacje indywidualne z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, terapeutą pedagogicznym, psychologiem,
  • zajęcia z logopedyczne. 

Zajęcia te są dostosowane do możliwości technicznych jak również umiejętności ich odbioru przez dzieci i młodzież.