Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił mijający rok 2019 Rokiem Matematyki. Jego ideą jest "uhonorowanie polskich matematyków i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki w rozwoju społeczeństw". W ramach projektu "Fraktal na 100-lecie" uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu postanowili podkreślić zasługi wybitnego matematyka Wacława Sierpińskiego tworząc żywy Trójkąt Sierpińskiego. To jeden z najbardziej znanych fraktali na świecie. 
Zespół "czwórkowych" matematyków serdecznie dziękuje p. Marii Kwiatek za pomoc w przygotowaniach oraz p. Bartoszowi Ćmiel za upamiętnienie wydarzenia z okazji setnej rocznicy utworzenia Towarzystwa Matematycznego.