Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej Juniorów serdecznie zapraszają uczniów do udziału w zawodach I stopnia XIV Olimpiady Informatycznej. Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej młodzieży i służy rozwijaniu zainteresowań informatycznych. Olimpiada dotyczy pracy z językiem programowania C++ lub Python.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów do sprawdzenia swoich umiejętności oraz do ich rozwijania;)

Strona konkursu: www.oij.edu.pl
Więcej informacji u nauczycieli Informatyki