Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.1.5.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2023r. (pobierz zarządzenie) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postepowaniach, informujemy o ważnych terminach:
Lp Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym data rozpoczęcia data zakończenia
1 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (tradycyjnie) 01.02.2023 20.02.2023
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 27.02.2023 22.03.2023
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2023, godz. 14:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym (może być drogą elektroniczna i tradycyjną)  29.03.2023,
godz. 14:00
 05.04.2023,
godz. 14:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  06.04.2023, godz. 14:00 
6 Postępowanie uzupełniające - złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu uzupełniającym  24.04.2023
godz. 8:00
 28.04.2023
godz. 15:00
7 Postępowanie uzupełniające - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu uzupełniającym  24.04.2023
godz. 8:00
 05.05.2023
godz. 15:00
 8 Postępowanie uzupełniające - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 12.05.2023, godz. 12:00  
9 Postępowanie uzupełniające - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym 12.05.2023,
godz. 12:00
17.05.2023,
godz. 15:00
10 Postępowanie uzupełniające - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 18.05.2023, godz. 12:00