Pod koniec listopada w naszej szkole zostało wznowione Szkolne Koło Wolontariatu.  Przyłączyli się do niego uczniowie od najmłodszych klas po ósmoklasistów. W tak krótkim czasie dzięki naszym wspaniałym wolontariuszom udało się zorganizować już pierwszy kiermasz świąteczny podczas koncertu „Leć kolędo w świat”.  Dziękuje wszystkim, którzy wsparli tą akcję.

Wolontariusz- któż to taki? Odpowiedz na to pytanie znajdziecie wkrótce na gazetce, która znajduje się na korytarzu koło sali nr  29.

 Oriana Witkowska