Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu uzyskała tytuł EKO-SZKOŁA 2022. Wzięliśmy udział w 3 edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego mającego na celu kształtowanie ekologicznej świadomości młodego pokolenia. To efekt rocznej współpracy i zaangażowania nauczycieli i uczniów. Dziękujemy! 

     Głównymi celami projektu „EKO-SZKOŁA 2022” m.in. były: poszerzanie wiedzy uczniów o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska, pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwalało uczniom zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony, poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii.
     W trakcie roku szkolnego w ramach projektu „EKO – SZKOŁA 2022”  realizowaliśmy szereg przedsięwzięć ekologicznych, które miały za zadanie przede wszystkim wzmocnić naszą świadomość ekologiczną. Każdy znalazł coś dla siebie: były lekcje tematyczne, imprezy, konkursy wiedzy, prezentacje multimedialne, prace plastyczne, techniczne, akcje, fotografowanie, pokaz mody ekologicznej, zadania proekologiczne itp.