Od września 2021 do kwietnia 2022 realizowany był w naszej szkole projekt edukacyjny E-Mailsschreiben macht Spaß. Do współpracy zgłosiła się Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Szamocinie.
Głównym celem podjętych działań było podniesienie poziomu efektywności nauczania języka niemieckiego. Realizacja projektu przyczyniła się do zmotywowania uczniów do świadomego samokształcenia w zakresie nauki języka, rozwinięcia umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, tj. e-maili oraz życzeń świątecznych, wykształcenia umiejętności czytania tekstów niemieckojęzycznych ze zrozumieniem, a także nawiązania nowych znajomości i wymiany doświadczeń między uczniami. Od października wybrani uczniowie z klas ósmych pisali do siebie e-maile o określonej tematyce a w grudniu  przygotowywali e-kartki świąteczne z życzeniami w języku niemieckim.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie. W ramach podziękowań przygotowane zostały dla nich dyplomy. Podziękowanie otrzymała  również koordynatorka projektu w Szamocinie.

Monika Kowalisko