Minecrafowe wyzwanie ogłoszone z okazji Dnia Flagi polegało na stworzeniu w trybie kreatywnym Minecraftowej flagi Polski. Oprócz flagi należało na tabliczkach przytwierdzonych do odpowiednich bloczków zapisać informacje o znaczeniu kolorów flagi oraz podać informację ile bloczków koloru białego i czerwonego zostało użytych do wykonania flagi. Wyzwanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem - nie ma jak Minecraft:-)