Twórcze lekcje języka polskiego w  szkole podstawowej!

PROJEKT EDUKACYJNY – Erasmus +

Dzięki postępowi technologicznemu zyskaliśmy nowe możliwości pracy z uczniami. Nowoczesne metody neuroobrazowania pozwalają nam na zmianę dotychczasowego podejścia do nauczania, weryfikować skuteczność stosowanych dotąd metod dydaktycznych i opracować koncepcję nauczania przyjaznego mózgowi, dostosowanego do sposobu jego funkcjonowania, wykorzystującego jego naturalny potencjał.

W ten sposób uczniowie kl. 7e w ostatnim czasie realizowali projekt edukacyjny polegający na opracowaniu własnych książek kucharskich w programie StoryJumper (www.storyjumper.com). Zadaniem projektu  w świetle podstawy programowej było kształtowanie postawy twórczej uczniów za pomocą wykorzystania elementów neurodydaktyki poprzez działanie, stworzenie przepisów na najbardziej znaną potrawę z krajów partnerskich (Litwa, Rumunia, Turcja) w niecodzienny sposób. Prezentacja efektów pracy klasy, nastąpi podczas kolejnych Dni Kompetencji Kluczowych (Erasmus+). Kompetencje społeczne i obywatelskie /Inicjatywność i przedsiębiorczość. Ćwiczenie miało służyć  m.in. rozbudzeniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, doskonalenie ich umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań problemowych, a wreszcie – ćwiczeń stwarzających uczniom możliwość twórczej aktywności dzięki TIK.

Regularnie stosując metodę projektów, rozwijamy samodzielność uczniów oraz wymagamy od nich współpracy, korzystania z różnych źródeł informacji, tworzenia własnych, nieszablonowych rozwiązań zadanych problemów.

Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę z emocjami, pozwala uczniom na samodzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość.

Katarzyna Kania

 Przykładowe prace uczniów:

https://www.storyjumper.com/book/read/98443066/602049afce1d1#page/9

https://www.storyjumper.com/book/read/98588236/605ef46f2e07d

https://www.storyjumper.com/book/read/97938956/Iwona-RomanowskanbspGotowanie#page/4

https://www.storyjumper.com/book/read/98588126/605ef4c49e3f3

https://www.storyjumper.com/book/read/98625716/60203d8128fcb#page/7