Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskich obchodów DBI pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!.
W ramach tej akcji w miesiącu marcu odbywają się różne konkursy i działania, które mają na celu poprawić bezpieczeństwo w sieci i przypomnieć uczniom z jakim rodzajami cyberprzemocy mogą spotkać się w sieci.
Pierwszym działaniem było stworzenie gry o bezpieczeństwie w sieci, do której  rozwiązania zachęcam.

Renata Cis