Chłopiec w maseczce z kciukiem podniesionym na znak OKPrzypominamy, że na terenie szkoły, podczas przemieszczania się korytarzami, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (szkoła nie zabezpiecza uczniów w maseczki czy przyłbice).

Przypominamy także, że:

- uczniowie klas 0-III wchodzą do szkoły głównym wejściem od strony boiska,

- uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej od strony świateł,

- uczniowie klas IV-VIII od strony świateł.