Szanowni Państwo.
Zgodnie z informacją Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu ósmoklasisty informuję, że od dnia jutrzejszego tj. 31 lipca 2020r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4, w godz. od 8.00 do 13.00 wydawane będą Zaświadczenia o wynikach egzaminu (za potwierdzeniem osoby odbierającej).
Zaświadczenie może odebrać uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia.

Wydawanie zaświadczeń odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego - obowiązują maseczki i dystans społeczny.

Jednocześnie przypominamy, że odebrane zaświadczenia (kopie) należy w terminie do 4 sierpnia 2020r., do godziny 15.00 dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

Życzymy Wam udanego wypoczynku i wierzymy że dostaniecie się do wymarzonych szkół.

Z poważaniem
Dyrektor SP 4
Iwona Urbanowicz