Wycięte z papieru rodzina pod parasolkąSzanowni Rodzice,
Informujemy, że szkoła nie może podejmować czynności związanych z zawieraniem umów na rzecz uczniów w ramach  grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”. Ubezpieczenie dziecka jest dobrowolną wolą każdego rodzica.

Nie oznacza to, że bezpieczeństwo uczniów nie jest szkole obojętne. 

 

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie ze zdalnego zakupu ubezpieczenia on-line  na portalu https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05747 gdzie Rodzic może wybrać zakres i składkę ubezpieczenia, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom,.

Proponowana forma indywidualnego zwarcia ubezpieczenia jest najbezpieczniejsza również pod względem sanitarnym. Nie dochodzi bowiem do bezpośredniego kontaktu, nie ma też konieczności gromadzenia papierowych dokumentów oraz zbierania składek, co niweluje wszelkie czynniki ryzyka związane z pandemią.

Przykładowe oferty innych ubezpieczycieli:

Podkreślamy, że w roku szkolnym 2020/2021 ubezpieczenie NNW dziecka jest całkowicie w gestii Rodziców. Zwracamy także Państwa uwagę na termin zawarcia umowy, gdyż większość ubezpieczeń obowiązuje dopiero od następnego dnia po zawarciu umowy (a nie jak było w przypadku ubezpieczeń grupowych od dnia 1 września)