Na czas pandemii zostały zawieszone wszystkie spotkania z Rodzicami. Zapraszamy do konsultacji przez dziennik elektroniczny Librus

Lp. Termin Rodzaj świąt, dni wolnych, spotkań
1 7-9 września 2020r.
poniedziałek, wtorek, środa 
Spotkania Wychowawców z Rodzicami - przekazanie informacji dotyczących roku szkolnego 2020/2021
2 2 listopada 2020r.
poniedziałek 
 "Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 15.30-17.00
3 7 grudnia 2020r.
poniedziałek 

"Pierwszy poniedziałek" 
- spotkania z rodzicami od godziny 15.30-17.00
(informacja o zagrożeniach)

4 9-11 luty 2021r.
poniedziałek, wtorek, środa 
Spotkania z Rodzicami. 
5 12 kwietnia 2021r.
poniedziałek
"Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 15.30-17.00
6 10 maja 2021r.
poniedziałek
 "Pierwszy poniedziałek"
- spotkania z rodzicami od godziny 15.30-17.00. Przekazanie informacji o przewidywanej rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotu lub o obniżonej ocenie z zachowania.
7 14-16 czerwca 2021r.
poniedziałek, wtorek, środa 
Spotkania z Rodzicami.
Informacja o wystawionych ocenach rocznych.