Dzieci na łące

Skład Zarządu Rady Rodziców
- rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca -  Katarzyna Żuber

Zastępca: Katarzyna Porębiak

Zastępca:  Justyna Gniot

Skarbnik: Aneta Pietrzak

Sekretarz: Aneta Pietrzak

Zapraszamy wszystkich rodziców do współpracy
- Pamiętajmy, Te dzieci są Nasze:)