Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu!

Szanowni Państwo ,

dążąc do pozyskania dodatkowych funduszy na działalność statutową szkoły, co okazuje się szczególnie trudne w obecnych czasach ograniczeń, Rada Rodziców również w tym roku przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwia gromadzenie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji “Rodzice Szkole”, organizacji pożytku publicznego nr KRS: 0000268115 - środków pochodzących z 1% Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę poprawy warunków nauczania naszych dzieci, prosimy o zainteresowanie nią swoich przyjaciół i znajomych wskazując, że tą drogą mogą włączyć się w budowanie oświaty na miarę swoich oczekiwań i wyzwań XXI wieku.

Celem uczestniczenia w wymienionym programie każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2019 (PIT 28 poz. 140, PIT 36 poz. 442, PIT 36L poz. 148, PIT 37 poz. 134, PIT 38 poz. 64, PIT 39 poz. 50) - “RR Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu”.

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu -

Przewodnicząca - Katarzyna Żuber
Zastępca - Anna Ogonowska
Skarbnik - Aneta Pietrzak.