Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, od 1 września 2023r., nasz oddział przedszkolny będzie oddziałem 9-cio godzinnym. 

REKRUTACJA - kliknij aby zapisać dziecko do przedszkola (aktywne w terminie 27.02.2023 - 22.03.2023)

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w terminie od 01.02.2023  do  20.02.2023 (tradycyjnie). Druk deklaracji otrzymacie Państwo od wychowawcy grupy. Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców deklaracje prosimy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023r.

DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w wersji Word (edytowalny)
DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w wersji pdf

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do oddziału przedszkolnego, robią to drogą elektroniczną. Adres składania wniosków:  www.walcz.przedszkola.vnabor.pl

Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisać wniosek profilem zaufanym

b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
  • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w naszej szkole (podczas składania wniosku należy zaznaczyć oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4  jako pierwszy wybór.

W przypadku kłopotów z elektronicznym wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt.

 

 

Szanowni Rodzice,
Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.1.5.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2023r. (pobierz zarządzenie) w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejska Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postepowaniach, informujemy o ważnych terminach:
Lp Rodzaj czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym data rozpoczęcia data zakończenia
1 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (tradycyjnie) 01.02.2023 20.02.2023
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym 27.02.2023 22.03.2023
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

29.03.2023, godz. 14:00

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym (może być drogą elektroniczna i tradycyjną)  29.03.2023,
godz. 14:00
 05.04.2023,
godz. 14:00
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym  06.04.2023, godz. 14:00 
6 Postępowanie uzupełniające - złożenie wniosku do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu uzupełniającym  24.04.2023
godz. 8:00
 28.04.2023
godz. 15:00
7 Postępowanie uzupełniające - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu uzupełniającym  24.04.2023
godz. 8:00
 05.05.2023
godz. 15:00
 8 Postępowanie uzupełniające - podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym 12.05.2023, godz. 12:00  
9 Postępowanie uzupełniające - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym 12.05.2023,
godz. 12:00
17.05.2023,
godz. 15:00
10 Postępowanie uzupełniające - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym 18.05.2023, godz. 12:00