Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2022 (pobierz zarządzenie) w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, informujemy o rozpoczęciu naboru do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 21.02.2022 do dnia 04.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym od dnia 01.04.2022 do dnia 14.04.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 07.03.2022r. do 18.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym od dnia 20.04.2022r. do29.04.2022r.

 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 22.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym do dnia 05.05.2022r.

Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 31.03.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym do dnia 10.05.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

a) w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 07.04.2022r.

b) w postepowaniu uzupełniającym dnia 11.05.2022r.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej

UWAGA! Wnioski wraz załącznikami można przesłać e-mailem na adres sekretariat @sp4walcz.pl, wrzucić do skrzynki umieszczonej przy drzwiach wejściowych do szkoły lub przynieść osobiście.