Drogi Rodzicu,

Listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 znajdziesz na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły (w terminie zgodnym z Zarządzeniem Burmistrza)