Drogi Rodzicu, 

Wyniki rekrutacji do czwartej klasy  o profilu piłki siatkowej zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły, w terminie zgodnym z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz.