Dyrektor: mgr Iwona Urbanowicz

Wicedyrektor (kl.0-3) - mgr Maria Jaremba

wicedyrektor (kl.4-8) - mgr inż. Dorota Ługowska