Patronem naszej szkoły są Zdobywcy Wału Pomorskiego.

Oto krótki rys historyczny dotyczący Wału Pomorskiego.

Wał Pomorski – inaczej nazywany Pozycją Pomorską (niem.: Die Pommernstellung) jest linią fortyfikacji niemieckich wybudowanych w latach 1930-1935 i rozbudowanej w latach 1944-1945 na wschodniej granicy Niemiec w rejonie Pojezierza Pomorskiego. Całkowita długość wału wyniosła 275 km. Pozycja ta w założeniu twórców miała być tylko tzw. pozycją umocnioną, rozbudowaną pozycją polową osłaniającą rejony koncentracji wojsk i osłaniającą Pomorze Zachodnie w razie uderzenia wojsk polskich. Do 1937 zrealizowano budowę fortyfikacji od Gorzowa Wlkp. na południu aż do okolic Białego Boru i Polanowa (południowy brzeg jeziora Bobięcińskiego). Dalej Wał Pomorski miał być tylko tzw. odcinkiem mobilizacyjnym wzmacnianym fortyfikacją polową tylko na wypadek wojny i biegł w stronę Darłówka gdzie miał stykać się z Bałtykiem.

Na środkowym Pojezierzu Pomorskim jest wiele pomników upamiętniających walki o Wał Pomorski. Są to najczęściej głazy z wmurowaną metalową płytą. Są też izby pamięci poświęcone bitwie (m.in w Zdbicach i Podgajach) oraz Muzeum Walk o Wał Pomorski w Mirosławcu. Na terenie powiatu wałeckiego są cmentarze, na których spoczywają żołnierze walczący na Wale Pomorskim (Wałcz, Złotów). Jego zdobywców upamiętniają nazwy ulic np.: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego, Kilińszczaków czy Kościuszkowców w Wałczu, a także szkół podstawowych: imieniem 4-go Pułku Czołgów Ciężkich w Mirosławcu czy też 4 Dywizji Piechoty w Szwecji. Dla uczczenia zwycięstwa oraz w hołdzie poległym ustawiono 1974 roku w Mirosławcu pomnik - czołg T 54.