Czy z „4” wiążą się jakieś przesądy? Nie wiemy. Ale to nie ma znaczenia. Nam „4” kojarzy się z… marzeniami. W ponad pięćdziesięcioletniej historii szkoły dziesiątki roczników wałeckich dzieci pod okiem swoich wychowawców i nauczycieli uczyły się, jak przekuwać swoje marzenia w czyny, jak przekuwać je w przyszłość. W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej: Wartości

W dziale Historia i tradycje publikujemy informacje o historii szkoły, kartki z kalendarza (czyli z kroniki;), wspomnienia naszych pracowników i uczniów oraz informacje o nas z lokalnej i nie tylko prasy. 

Więcej: Historia i tradycje

"Historia to świadek dziejów, źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia, piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości."

/Tytus Liwiusz/

W tym dziale przedstawiamy ważne fakty z dziejów powstania naszej szkoły. Zapraszamy do lektury.

Więcej: Historia szkoły

Kiedy powstała nasza szkoła? Jak toczyły się jej dzieje? Jak wyglądało życie szkoły 10 lat temu, 50 lat temu? Czym żyli uczniowie i nauczyciele szkoły? Być może kiedyś powstanie monografia szkoły. Tymczasem zapraszamy do przejrzenia opracowanych na podstawie szkolnych kronik „kartek z przeszłości”.

Więcej: Kartki z przeszłości szkoły

Szkoła jest taką, jacy są jej nauczyciele. Na kartach ponad już pięćdziesięcioletniej historii naszej szkoły zapisało się wiele pokoleń wspaniałych pedagogów. Niektórzy w progi szkoły zawitali na chwilę, inni wypełniali jej dzień codzienny przez wszystkie swoje nauczycielskie dni.

Więcej: Nauczyciele, dyrektorzy i kierownicy

Czekamy na Twoje wspomnienie - dawnej uczennicy, dawnego ucznia, nauczyciela, pracownika naszej szkoły. O szkolnych przeżyciach, o ciekawych doświadczeniach, o wszystkim, co na długo utkwiło w Twojej pamięci, czym chcesz się podzielić, co chcesz utrwalić, ocalić od zapomnienia. Materiały można przekazać pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły, przesłać pocztą elektroniczną albo bezpośrednio przez witrynę. Zapraszamy.

Więcej: Wspomnienia

W tym dziale witryny gromadzimy publikacje o szkole w prasie lokalnej, regionalnej, w czasopismach. Odnotowujemy również informacje o publikacjach w telewizji i radio. Aby zapoznać się z wybranymi artykułami, wybierz odsyłacz poniżej.

Więcej: Napisali o nas

Co w szkole mamySzkoła mieści się w budynku, który został oddany do użytku w 1966 roku. W 2010 roku przeprowadzono tu większy, dostosowując pomieszczenia do potrzeb i wymagań współczesnych. Szkoła jest urządzona estetycznie, w klasach wymieniono ławki (często na jednoosobowe stoliki), systematycznie unowocześniane jest wyposażenie w pomoce dydaktyczne (niemal już w każdej sali są tablice multimedialne). W artykułach tego działu przedstawiamy, czym szkoła dysponuje.

Więcej: Obiekty, pracownie, gabinety

W tym dziale prezentujemy recenzje książek, które szczególnie polecamy naszym czytelnikom. Mamy nadzieję, że ułatwimy Wam odnalezienie książek, na które czekaliście, które warto przeczytać.

Więcej: Biblioteka poleca

W tym dziale znajdziesz regulamin korzystania ze szkolnych obiadów, ceny obiadów i inne informacje.

Więcej: Stołówka szkolna