Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, od 1 września 2023r., nasz oddział przedszkolny będzie oddziałem 9-cio godzinnym. 

REKRUTACJA - kliknij aby zapisać dziecko do przedszkola
(aktywne w terminie 27.02.2023 - 22.03.2023)

UWAGA! W przypadku kłopotów z elektroniczną rekrutacją - chętnie pomożemy.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do oddziału przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego w terminie od 01.02.2023  do  20.02.2023 (tradycyjnie). Druk deklaracji otrzymacie Państwo od wychowawcy grupy. Wypełnione i podpisane przez oboje rodziców deklaracje prosimy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 20.02.2023r.

DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w wersji Word (edytowalny)
DEKLARACJA kontynuacji wychowania przedszkolnego w wersji pdf

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do oddziału przedszkolnego, robią to drogą elektroniczną. Adres składania wniosków:  www.walcz.przedszkola.vnabor.pl

Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
a) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
  • dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisać wniosek profilem zaufanym

b) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:

  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek,
  • wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w naszej szkole (podczas składania wniosku należy zaznaczyć oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 4  jako pierwszy wybór.

W przypadku kłopotów z elektronicznym wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt.