• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

   Dnia 9 maja uroczystym apelem rozpoczął się "Tydzień z patronem". Po odśpiewaniu hymnu państowego i szkolnego cała społeczność uczniowska wysłuchała kilku istotnych informacji związanych z Naszym patronem oraz obejrzała poloneza w wykonaniu uczniów i nauczycieli klas drugich.

     W ciągu najbliższych dni uczniowie klas IV - VI  wezmą udział w wycieczkach do jednostki wojskowej, LOK - u oraz na fortyfikacje Wału Pomorskiego. Uczniowie klas młodszych wezmą udział w konkursie plastycznym związanym z naszym patronem. Wszyscy mają szansę wysłuchać lub zaśpiewać piosenkę wojskową. 

Tydzień z patronem odbywa się w "Czwórce" kolejny rok z rzędu. Pomysłodawcą jest nauczyciel historii p. Łucja Dzioch

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz  jutro - 28 kwietnia o godz. 15.30 upływa termin pisemnego  potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

28 kwietnia w miejscu publicznie dostępnym / tablica informacyjna/ zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszamy do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu informuje i zaprasza Rodziców / Opiekunów                                                                               do zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych                                                        

                                                   na rok szkolny 2017/2018

Oddziały przedszkolne

* od 1 do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych,

             od 8 do 11 maja postępowanie uzupełniające

Klasa pierwsza

* od 4 kwietnia do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej,

           od 24 lipca do 3 sierpnia postepowanie uzupełniajace

  Zarządzenia Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 31.03.2017 / dotyczy oddziałów przedszkolnych / oraz z dnia 4 kwietnia 2017 / dotyczy klas pierwszych/

Dnia 25.04. 2017 r. Samorząd Uczniowski  zorganizował dla klas IV-VI „lekcję życia” przygotowaną i przeprowadzoną przez Pilską Grupę Ratowniczą. Grupa skupia pasjonatów  ratownictwa, ratowników medycznych, pielęgniarki  i lekarzy na co dzień ratujących życie. Spotkanie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Dzieci dowiedziały się jak unikaćsytuacjom zagrażającym naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Uświadomiły sobie również, jak ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na ten temat . Uczniowie brali czynny udział w pokazach pierwszej pomocy, zakładaniu opatrunków czy też wybieraniu numerów alarmowych.