• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Projekt edukacyjny – Makieta Akademii pana Kleksa

20171201 084403 800x600 Uczniowie klasy IV e  zainspirowani przez swoją polonistkę - panią Katarzynę Kania powieścią Jana Brzechwy pt. Akademia Pana Kleksa, tworzyli makiety przedstawiające szkołę, do której uczęszczał główny bohater powieści - Adaś Niezgódka i jego koledzy, a nauczycielem był niezwykły profesor – Ambroży Kleks. Trzeba przyznać, iż powstałe budowle dopracowane zostały w najdrobniejszych szczegółach.

Rodzice uczniów, którym pewnie powieść też jest znana z młodzieńczych lat, włączyli się w te działania, podsuwając pomysły lub pomagając w wykonaniu trudniejszych elementów. Imponujące efekty pracy klasy IV e obejrzeć można w sali nr 20 lub na załączonych fotografiach (zapraszamy do galerii) . Jak Wam się podobają? Piękne, prawda?

 20171106 093048 800x600      „Dzieci listy piszą” jest to nowy projekt edukacyjny klasy 4 e, który trwać będzie przez cały rok szkolny. Uczniowie naszej Szkoły nawiązali współpracę z uczniami klasy V b, Szkoły Podstawowej w Dobrej, im. Polskich Olimpijczyków, pod  Szczecinem, woj. zachodniopomorskie. Właśnie nastąpiła pierwsza wymiana. Uczniowie odpisali na listy m.in. o tematyce wakacyjnej, szkolnej oraz zachęcającej do odwiedzania naszego miasta Wałcza.

Akcja ma na celu zachęcić i zmotywować dzieci do pisania tradycyjnego listu oraz dać im możliwość nawiązania nowych znajomości, poznania czegoś nowego i odkrywania świata w trochę inny sposób. Każde dziecko zawiera znajomość listowną z uczniem klasy V b z zaprzyjaźnionej szkoły. Dzieci przedstawiły się, pisały o sobie, swoich zainteresowaniach, o klasie i szkole.

W piątek nasi uczniowie przygotowali jako pierwsi z projektu pt. „Pocztówka”  kartki świąteczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrej, woj. zachodniopomorskie. Dzieci wypisały życzenia. Ozdobiły kartki i koperty rysunkami oraz naklejkami. Zadbały o wszystkie elementy listu, nauczyły się poprawnie adresować kopertę.

Wszystkie listy wraz z prezentem - informacjami o naszym mieście, zostały włożone do wspólnej koperty i nadane w urzędzie pocztowym. Teraz czekają na odpowiedź od nowych kolegów. Pomysłodawcą  była pani Katarzyna Kania.

logo projekt

Pierwsze uśmiechy, pierwsze radości, pierwsze zakupy. Już dotarły do szkoły pierwsze programy multimedialne ułatwiajace i utrakcyjniające ćwiczenia logopedyczne i dyslektyczne. Pojawiły się wygodne siedziska dla dzieci z niepełnosprawnością oraz gry do różnych ćwiczeń. W pacowni przyrodniczo - biologicznej dumnie stoją nowe mikroskopy. Uśmiechy radości widać zarówno na ustach uczniów jak i nauczycieli. Już wkrótce w galerii zdjęcia z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. No i  ... czekamy na kolejne dostawy.

img-20171023-wa0000 800x450W ramach działań  projektu  - Gminy Miejskiej Wałcz „Przemoc bez tajemnic” Programu OsłonowegoWspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieautorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej   na przełomie IX - XI  przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia realizowane metodą warsztatu.

   Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinnie. Warsztaty skierowane były do uczniów kl. IV - VII jak i ich rodziców. Tematyka zajęć obejmowała  kształcenie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji i potrzeb w odniesieniu do przemocy w rodzinie. Dwukrotnie mieli oni możliwość wysłuchania prelekcji oraz udziału w dyskusji. Tematy spotkań dotyczyły: umiejętności komunikacji, wyrażania emocji i potrzeb oraz sposobów rozwiązywania  sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi. Kolejne ze spotkań dotyczyło Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w świetle prawa, w odniesieniu do przemocy w rodzinie.

     Prowadzącymi spotkania byli terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, Nieletnich i Dorosłych przy Sadzie Rejonowym  oraz funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.