• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

logo projekt                                       

Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie! 

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka" - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.   Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczzowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Już dzś zapraszamy na następujace zajęcia:

- Koło literacko - teatralne - opiekun Halina Spieczyńska;
- Zajęcia sportowe - Fitness - opiekun Agnieszka Kwiatkowska;
- Zajęcia techniczne " Młody technik" - opiekun Ewa Tereszczak
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - opiekun Marta Romanowska;
- Koło przyrodniczo - doświadczalne - opiekun Anna Niewczas;
- Zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III  - opiekun Małgorzata Bochenek, Marlena Wiśniewska;
- Zajęcia logopedyczne  - opiekun Joanna Jagiełło, Anna Wałdoch;
- Zajęcia dla dyslektyków - opiekun Katarzyna Kania, Sandra Undro

Już wkrótce zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zajęć można uzyskać u opiekunów zajęć oraz u koordynatora Ewy Pastusiak.     

Rodzic ucznia, który będzie deklarował udział dziecka w wybranych zadaniach projektowych zobowiazany jest złożyć wymagany komplet dokumentów. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę, aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie reforma oświatowa oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu  : tyflopedagogiki, socjologii i rewalidacji.
Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miare XXI wieku.                                                                                                                                 
                                                                                                                                    

1 dinoKlasa VI A pod opieką wychowawcy - pani Mirosławy Rojek i pani Ewy Stencelewicz wybrała się na wycieczke do Solca Kujawskiego. Pogoda sprzyjała wycieczkowiczom, a spotkania z dinozaurami wyostrzyły wyobraźnię. Wzbogaceni o wiedzę, wypoczęci i pełni wrażeń powrócili do codziennych obowiązków.

Zapraszamy do galerii zdjęć

1 zwierzSmacznie, zdrowo, kolorowo było w klasie Ia. Uczniowie pod opieką wychowawcy - pani Iwony Olędzkiej stworzyli piękne kolorowe kukiełki z warzyw i owoców. Ze zwyczajnej marchewki czy pietruszki dzieci wyczarowywały jesienne stworki. Niektórzy cichutko podgryzali zgromadzone produkty.                          

 Zapraszamy do galerii prac

logo 2017

29 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu obchodzili VII Światowy Dzień Tabliczki MnożeniaSzkoła została zgłoszona do akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach na całym świecie. W tym roku w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 3800 szkół. W ramach matematycznego święta uczniowie klas czwartych układali rymowanki do tabliczki mnożenia. Oto kilka przykładów: „Zebra dużo pasków ma, 6 razy 7, to 42”, „Myszka czeka aż kot zaśnie, 2 razy 9, to 18”, „Uwaga dzieci mam ważne wieści, 5 razy 8, to jest 40”.

Twórczość uczniów została uwieczniona na gazetkach szkolnych, tak aby zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi utrwalali sobie „tabliczkową wiedzę”.  Na lekcjach matematyki odbywały się mini konkursy na znajomość tabliczki mnożenia o różnym stopniu trudności oraz inne gry i zabawy z liczbami.

Najlepsi otrzymali do wklejenia Odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia. 

Nad przebiegiem czuwała pani Karolina Brzeczko.