• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

logo projekt

Pierwsze uśmiechy, pierwsze radości, pierwsze zakupy. Już dotarły do szkoły pierwsze programy multimedialne ułatwiajace i utrakcyjniające ćwiczenia logopedyczne i dyslektyczne. Pojawiły się wygodne siedziska dla dzieci z niepełnosprawnością oraz gry do różnych ćwiczeń. W pacowni przyrodniczo - biologicznej dumnie stoją nowe mikroskopy. Uśmiechy radości widać zarówno na ustach uczniów jak i nauczycieli. Już wkrótce w galerii zdjęcia z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia. No i  ... czekamy na kolejne dostawy.

img-20171023-wa0000 800x450W ramach działań  projektu  - Gminy Miejskiej Wałcz „Przemoc bez tajemnic” Programu OsłonowegoWspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieautorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej   na przełomie IX - XI  przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia realizowane metodą warsztatu.

   Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinnie. Warsztaty skierowane były do uczniów kl. IV - VII jak i ich rodziców. Tematyka zajęć obejmowała  kształcenie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji i potrzeb w odniesieniu do przemocy w rodzinie. Dwukrotnie mieli oni możliwość wysłuchania prelekcji oraz udziału w dyskusji. Tematy spotkań dotyczyły: umiejętności komunikacji, wyrażania emocji i potrzeb oraz sposobów rozwiązywania  sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi. Kolejne ze spotkań dotyczyło Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w świetle prawa, w odniesieniu do przemocy w rodzinie.

     Prowadzącymi spotkania byli terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, Nieletnich i Dorosłych przy Sadzie Rejonowym  oraz funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

zyczliwDni od 20 do 25 listopada 2017  minęły pod hasłem Tygodnia Życzliwości i Uśmiechu. W związku z tym przygotowane zostały różne   działania edukacyjno-wychowawcze.

W poniedziałek wychowawcy wraz ze swoimi klasami przygotowali plakaty pt. Dekalog Człowieka Życzliwego. W tym dniu SU obdarował uczniów plakietkami z uśmiechem. We wtorek, we wszystkich klasach odbyły się wybory Króla i Królowej  Życzliwości. Oprócz tego przy wejściu do szkoły uczniowie i nauczyciele losowali zadania do wykonania- dobre uczynki, gesty życzliwości. W tym dniu szkoła wypełniła się dobrymi uczynkami.
W środę w szkole pojawiły się zwroty grzecznościowe i pozdrowienia w rożnych językach. Wielką atrakcją okazały się QR kody, z zaszyfrowanymi sentencjami na temat życzliwości, które uczniowie odkrywali za pomocą specjalnej aplikacji. Czwartek minął pod hasłem:  Koleżanko, kolego - napisz coś miłego!. W tym dniu odbył się również konkurs savoir-vivre, którego zwycięzcami zostali: Amelia Kowalczyk z kl. VI a i Łukasz Budzynowski z kl. VII b.  W piątek w naszej szkole działała poczta życzliwości. 

Pomysłodawcami Tygodnia Życzliwości i Uśmiechu były p. Monika Sadkowska, Monika Kowalisko, Maria Jaremba.

Przy wsparciu opiekunów SU – p. Anny Niewczas i M. Bugajskiej dbały o prawidłowy przebieg projektu

               glinmal13 listopada uczniowie klas I - III i klas sportowych  mieli okazję spotkać się z Gwiazdą piłki siatkowej panią Małgorzatą Glinką - Mogentale / pseudonim " Maggie" / .  Najlepsza polska siatkarka pierwszej dekady XXI wieku i jedna z najlepszych w tym czasie zawodniczek na świecie. Pani Małgorzata w latach 1996 - 2014 była reprezentantką Polski  -  286 razy!. Jest laureatką CEV Lifetime Award 2013 za całokształt kariery sportowej. Czujemy się wyróznieni tym spotkaniem. Podobny obraz

Dodatkowa bardzo ważna informacja jest taka, że UKS Volley został
objęty przez panią M. Glinkę honorowym patronatem
. Dziękujemy