• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

            W minIoną sobotę - 24 września 2016 roku UKS VOLLEY w ramach obchodów 50 - lecia szkoły zorganizował "Rajd Gwiaździsty" Uczestnikami rajdu byłi uczniowie, rodzice i nauczyciele " Czwórki". Rajd obejmował trzy formy aktywności: spływ kajakowy, rajd rowerowy i piesza wycieczka. Sobota była pełna atrakcji, chociaż każda grupa miała do pokonania wcale niemały odcinek drogi. Rajd zakończył się wspólnym biesiadowanie. Wszystkim uczestnikom sprzyjała pogoda, a z góry obserwowało ich jesienne słońce.                                Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, nagrody i upominki. Organizacja rajdu dofinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.       Organizatorami rajdu byłi:Agnieszka  Szczerbo - Niefiedowicz i Adam Czaszyński

  Jubileusz szkoły

                 Kartka z kalendarza – Początki szkoły

          Popularna „Czwórka” to Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.  Jej budowę wymusiły potrzeby rozwojowe miasta. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego została otwarta 30 października 1966 roku o godz. 11.00. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i   powiatowych. Przedstawiciele kuratorium, wojska, zakładów pracy i organizacji   polityczno – społecznych. Uroczystość odbywała się w obecności społeczeństwa i całej społeczności szkolnej. Mimo uroczystego otwarcia szkoły lekcje i zajęcia nadal odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 i LO.

       Dopiero 21 listopada 1966 roku  odbyły się po raz pierwszy zajęcia w nowo zbudowanej szkole.  Placówka przystosowana była do przyjęcia 800 uczniów.  Posiadała 15 izb lekcyjnych, pracownie przedmiotowe biologii, fizyki z chemią i pracownie zajęć technicznych. Do zajęć wychowania fizycznego wybudowano salę gimnastyczną.  Szkoła wyposażona była również w gabinet lekarski, świetlice, kuchnie i stołówkę.  W pierwszym roku nauki szkołę ukończyło 65 absolwentów.  Zatrudnionych było 28 nauczycieli.

 

Harmonogram spotkań z Rodzicami / Opiekunami prawnymi:

14 września 2016 roku / środa . - oddziały przedszkolne

                           grupa III - IV ,godz. 16.00

                           grupa I - II - godzinę podają wychowawcy

20 września 2016 roku / wtorek /  - klasy I - III ,godz. 16.00

21 września 2016 roku / środa /  - kl. IV - VI, GODZ. 16.00

                                                                                                   Serdecznie zapraszamy

8 czerwca odbył się po raz VIII Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych.   W konkursie wzięło udział 18 uczniów ze szkół z Wałcza, Gostomii, Straczna, Szwecji i Dębołęki.                                                                     W pierwszej części uczniowie musieli rozwiązać test  którego zagadnienia obejmowały program nauczania z klasy pierwszej gimnazjalnej. Do drugiego etapu przeszło 10 uczniów, którzy musieli opisać wybraną przez siebie ilustrację - oczywiście w języku angielskim.

I miejsce zajęła - Julia Oleszyńska SP1, II miejsce - Oliwia Brzeczko SP1,III miejsce - Maja Kaźmierczak SP1,  IV miejsce - Kamila Olejniczak SP 4; V miejsce - Agata Miękus SP 5. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a laureaci nagrody rzeczowe. Fundatorem nagrów była dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Wydawnictwo Oxford.

Konkurs został przygotowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego SP4  pod kierunkiem Michała Staszewskiego.