• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

          Na podsumowanie działań związanych z Jubileuszem 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 4 18 listopada 2016 r. odbył się turniej wiedzy dla klas trzecich pod nazwą „Moja, Twoja, Nasza Szkoła!” oraz „Turniej wiedzy o szkole” dla klas piątych.

        Turniej dla klas III był połączeniem zadań umysłowych ze sportowymi. Uczniowie świetnie rozwiązywali zadania: krzyżówkę, test, układali puzzle, odpowiadali na pytania związane z historią i dniem codziennym naszej szkoły. Drużyny wykazały się sprawnością i szybkością w konkurencjach sportowych. Trzecioklasiści na otwarcie turnieju prezentowali plakaty promujące „Czwórkę”, a w przerwach między zadaniami przedstawiali okrzyki dopingujące swoje klasy.

Zwyciężyła III b, II miejsce zajęła III d, a III miejsce – III e. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz  nagrody i słodkości.    

Organizatorki Agnieszka Stasikowska i Jolanta Szczotkiewicz dziękują nauczycielom klas trzecich oraz p. Radosławowi Chilińskiemu, Ł. Cyganowi  i A. Czaszyńskiemu. 

       W tym samym czasie trwał turniej dla klas piątych . Uczniowie pracowali w drużynach 3 – osobowych. Dzieci zaprezentowały przygotowany plakat, rozwiązywały krzyżówkę, rozpoznawały wydarzenia z historii szkoły,  portrety dyrektorów szkoły, rozpoznawały miejsca w szkole, nazywały elementy dawnego stroju ucznia i dawne przybory szkolne.

Publiczność również odpowiadała na pytania a każda klasa zaprezentowała swój okrzyk. Turniej prowadziła pani Łucja Dzioch.

Zwyciężyła kl. V a, II miejsce zajęła kl. V c, III miejsce kl. V d i IV miejsce kl. V b.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy, nagrody oraz słodycze ufundowane przez p. dyrektor i Radę Rodziców. 

Organizatorki Ewa Stencelewicz i Ewa Ołdakowska dziękują nauczycielom klas piątych oraz p. A. Czaszyńskiemu za pomoc.

   Zmagania uczniów oceniała komisja w składzie: p. D. Benyskiewicz, p. A. Białosz – emerytowane nauczycielki i p. A. Ogonowska – przedstawicielka Rady Rodziców.

Wcześniej wszystkie kl. III i V obejrzały prezentację multimedialną o historii szkoły przygotowaną przez p. E. Stencelewicz.  

 

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim Nauczycielom, Rodzicom, Uczniom, Absolwentom i Przyjaciołom  zaangażowanym w organizację obchodów 50 - lecia . Bez tak wielkiego zaangażowania tylu osób nie można byłoby zorganizować takiej gali. Dziękuję

 Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty

 

18 I  19 listopad 2016 roku wielu na długo pozostaną w pamięci. Te dni to uroczyste obchody 50 - lecia naszej " Czwórki".

W piatek - 18. XI popłynęły już pierwsze łzy wzruszeń. Nauczyciele z pierwszej Rady Pedagogicznej, którzy długie lata nie byli w naszym mieście ze wzruszeniem zwiedzali swoją szkołę. W godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta akademia w Wałeckim Centrum Kultury z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Uroczystość była okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek wszystkim dyrektorom  "Czwórki'.  Wręczono również okolicznościowe pamiątki nauczycielom pierwszej rady padagogicznej oraz przyjaciołom szkoły. Program artystyczny, przedstawiający historię szkoły na tle wydarzeń w Polsce, przeplatany był pokazem osiągnięć i umiejętności uczniów.                                                                                                                                                 Program artystyczny przygotowywał od kilku miesięcy zespół nauczycieli:A. Niewczas, H. Spieczyńska,E. Rokita, Ł. Dzioch,  D. Izban, M. Miszczak,E. Grabowska, K. Aftyka, M. Kłos,S. Undro, A. Niefiedowicz, A. Czaszyński  pod kierunkiem Iwony Urbanowicz. Wspierali ich absolwenci i emerytowani nauczyciele szkoły.

19. XI - sobota, odbywały się spotkania absolwentów z nauczycielami w zorganizowanych kawiarenkach przy aromatycznej kawie oraz domowym cieście. Był to czas na powrót do wspomnień tych bardzo dalekich i tych bliższych, obejrzenia kronik szkolnych, wystawy zdjęć czy też klasy szkolnej " Dawniej i dziś",  przygotowanych filmików i prezentacji. Można było obejrzeć stare podręczniki z lat sześćdziesiatych.                                                                                                                                                       Urodzinowy wystrój szkoły został przygotowany przez zespół nauczycieli którym pomysły poddawali: E. Repecka, K. Aftyka,M. Jaremba,  J. Szczotkiewicz, E. Stencelewicz, E. Ołdakowska, E. Tereszczak, K. Czaszyńska, A. Kłos, B. Podkowa. Nauczycieli wspierali pracownicy niepedagogiczni z D. Watorowską i P. Żybortem na czele.

                                                                              Znalezione obrazy dla zapytania kwiaty

Zapraszamy na mszę jubileuszową  z okazji 50 - lecia istnienia szkoły, która odbędzie się 18 listopada o godz. 8. 15 w kościele św. Antoniego w Wałczu