• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

W dniu 8 listopada odbył się Wałecki Bieg Niepodległości.

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukces.

- Agnieszka Glinka - I miejsce w kategorii dziewcząt,

- Michał Nowakowski - I miejsce w kategorii chłopców.

Gratulujemy !

 

Zapraszamy rodziców na warsztaty w ramach Klubu Świadomego Rodzica

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Olędzka –psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu.

10.12.2013r. , godz. 16.00, czytelnia

 „Kształtowanie poczucia własnej wartości u dzieci. znaczenie uczuć, ich rozpoznawanie i okazywanie”

 

Kolejne tematy to:

2.Zapobieganie  zachowaniom agresywnym u dzieci.

3. Zazdrość w rodzeństwie – sposoby rozpoznawania rodziców.

Uwaga! Terminy kolejnych spotkań zostaną podane później.

  1. Problem nadpobudliwości u dzieci.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu z dnia 25.X. 2013 - nr 7/2013.

Dotyczy; bezpieczeństwa uczniów

I. Z dniem 4. XI 2013;

- głównym wejściem do szkoły dla uczniów i ich rodziców będzie wejście naprzeciwko świateł ,

- personel obsługi będzie monitorował wejścia i wyjścia uczniów i innych osób głównym wejściem,

- w czasie trwania lekcji drzwi prowadzące na wybieg będą zamkniete,

- w czasie przerw międzylekcyjnych otwarte będą tylko drzwi prowadzące na wybieg.

Informacje o wszystkich zajęciach dodatkowych odbywających się

w roku szkolnym 2013/2014 przekazują wychowawcy klas.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.