• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu z dnia 25.X. 2013 - nr 7/2013.

Dotyczy; bezpieczeństwa uczniów

I. Z dniem 4. XI 2013;

- głównym wejściem do szkoły dla uczniów i ich rodziców będzie wejście naprzeciwko świateł ,

- personel obsługi będzie monitorował wejścia i wyjścia uczniów i innych osób głównym wejściem,

- w czasie trwania lekcji drzwi prowadzące na wybieg będą zamkniete,

- w czasie przerw międzylekcyjnych otwarte będą tylko drzwi prowadzące na wybieg.

Informacje o wszystkich zajęciach dodatkowych odbywających się

w roku szkolnym 2013/2014 przekazują wychowawcy klas.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

W dniu dzisiejszym - 23 października 2013 drużyna w składzie:

Nowakowski Michał, Palmowski Jakub,

Suślik Wojciech, Jankowski Rafał

wywalczyli puchar za III miejsce w V Otwartych Mistrzostwach Powiatu

i Miasta Wałcz na ergometrach wioślarskich.

Panowie - gratulacje !

W dniu 10 października 2013 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

"Pierwszaki" musiały wykazać się znajomością twórczości Juliana Tuwima

oraz napopularniejszych postaci jego wierszy. W uroczystości brali udział licznie

zgromadzeni rodzice uczniów.

Pasowania na ucznia SP 4 dokonali obecni goście w osobach:

Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska,

Dyrektor Zakładu Oświatowego Andrzej Wiśniewski

przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Budzynowska

oraz Dyrektor SP 4 Alina Typiło.

Po oficjalnej uroczystości na dzieci czekały suto zastawione

słodyczami stoły przygotowane przez Rodziców.

Spotkanie prowadziły pani Beata Podkowa i Iwona Urbanowicz, a w przygotowaniach pomagały panie

Ewa Stencelewicz, Jolanta Szczotkiewicz, Małgorzata Miszczak oraz zespół nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej.