• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

           Natalia Towarnicka, Oliwia Marcinkowska, Marta Szulga oraz Martyna Sadowska pod opieką polonistki- Haliny Spieczyńskiej napisały prace literackie, które następnie wysłane zostały na XXX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej.

Natalia Towarnicka została laureatką tego konkursu.

Jest to wielkie wyróżnienie, gdyż w tym roku na konkurs przysłano 6547 prac z 453 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski, Niemiec, Litwy, Czech, Stanów Zjednoczonych i Turcji. Laureatami zostało tylko 81 uczniów.

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród, w tym książki z  wyróżnionymi tekstami pod tytułem ,, Piórem poznaję siebie ‘’, odbędzie się 19 maja w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica

w Słupsku. Wtedy też laureaci będą mogli spotkać się z patronami i jurorami konkursu, w skład których wchodzą pisarze ( Wanda Chotomska- przewodnicząca jury ), poeci, prozaicy, dziennikarze, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz nauczyciele poloniści.

Gratulacje dla wszystkich uczestników i nauczyciela. Szczególne gratulacje dla Natalki.           


     W sobotę 5-go kwietnia po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we wzruszającym,  plenerowym widowisku - Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej. Wycieczkę zorganizowała katechetka pani Ula Słowińska, a uczestniczyło w niej 40 uczniów. Misterium  odgrywane jest w plenerze, a w postacie biblijne wcielają się parafianie. Uczniowie odwiedzili też Świątynię z Cudownym Obrazem Matki Bożej Góreckiej oraz studzienkę z cudowną wodą.   Wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i przeżyć. Uczeń  kl. III a-Mateusz Lisica wykonał piękne zdjęcia do kroniki i gazetki szkolnej.

   Tradycyjnie od kilku lat w naszej Szkole przed Świętami Wielkanocnymi organizowany jest Szkolny Konkurs Plastyczny ,,Palma Wielkanocna’’. Celem konkursu jest podtrzymywanie polskiej tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Komisja konkursowa oceniła ponad 45 palm wykonanych dowolną techniką, przy wykorzystaniu różnorodnych surowców. Do konkursu włączyły się również dzieci z klas 0. Najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami.

   Uwrażliwiając dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, na umiejętne ich dostrzeganie, uczniowie z Ogniska Misyjnego, prowadzonego przez katechetę Izabelę Górską przeprowadzili zbiórkę datków na Hospicjum w Darłowie. W niedzielę przedświąteczną dzieci kwestowały po każdej Mszy Świętej. Akcja nosiła tytuł "Pola Nadziei".

    W dniach 9, 10,11 kwietnia uczniowie naszej szkoły brali udział w rekolekcjach wielkopostnych, które w tym roku szkolnym prowadzili członkowie międzynarodowego zespołu rekolekcyjnego IMAGO, działającego przy Instytucie Ewangelizacyjnym ICPE Polska. John Paul, Miriam Swientek, Nikola Muzic dzielili się doświadczeniem spotkania Boga. Rekolekcje, nad którymi opiekę sprawował kapucyn -brat Piotr Borys cieszyły sie dużym zainteresowaniem uczniów. 

    W dniach od 14 do16 kwietnia uczniowie naszej szkoły  mieli możliwość obejrzenia wystawy związanej ze Świętami Wielkanocnymi, usytuowanej w harcówce szkolnej. Wystawa w formie dużego wielkanocnego stołu została przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli:  J.Szczotkiewicz,  E.Tereszczak, I. Górskiej, E. Stencelewicz, U. Słowińskiej oraz nauczycieli nauczania specjalnego. Na stole znalazły się  piękne palmy wielkanocne wykonane w ramach konkursu  plastycznego, stroiki wielkanocne, różne  symbole wielkanocne – baranki, zajączki, baby wielkanocne, ozdabiane w różny sposób jajka lub wydmuszki jaj -  wszystko co jest symbolem życia, miłości i wiosennej radości. Wystawa była ubogacona prezentacją multimedialną pt.,,Symbole Świąt Wielkiej Nocy’’ i rozmowami o wielkanocnych zwyczajach w naszych domach.                                                                         

   W związku ze Świętami Wielkanocnymi w naszej Szkole odbył się Uroczysty Apel Szkolny. Przygotowała go w tym roku razem z uczniami klas IVc ,Vb, VId katechetka U. Słowińska we współpracy z I. Górską. Wystąpił również chór szkolny prowadzony przez p. D.Izbana. Uczniowie złożyli wszystkim życzenia świąteczne. Na apelu zostały wręczone również dyplomy za udział w konkursie ,,Palma Wielkanocna''.                        

Dnia 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji w naszej bibliotece odbyło się głośne czytanie opowiadań napisanych przez uczennice z klasy II a, pod kierunkiem pani Beaty Podkowy. Słuchaczami były dzieci z klas I-III. Karolina Stępień zaprezentowała pracę pt. "Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej” a Klaudia Prendecka „Krainę kolorów”. Ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania się z opowiadaniami pozostałych młodych  autorów. Mogli też obejrzeć mini-książeczki wykonane przez dzieci z ich własnoręcznymi ilustracjami. Brawa dla autorów za ich pomysły i kreatywność. Prace można obejrzeć i przeczytać w bibliotece. Zapraszamy!

11 kwietnia w sali WCK odbył się 10 Jubileuszowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej pt . “Zaczarowane dźwięki przedszkolnej piosenki” zorganizowany przez Przedszkole nr 9 „BAJKA”. W przeglądzie wzięły udział dzieci z wałeckich publicznych przedszkoli oraz z wszystkich grup naszej zerówki –SŁONECZKA, ŻABKI, BIEDRONKI i JABŁUSZKA. Uczestnicy przeglądu zaczarowali wszystkich zebranych wyborem piosenki, odwagą sceniczną i swoim muzycznym talentem. Gratulujemy najmłodszym artystom.