• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

 Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O

„Rodzinne potyczki ortograficzne”.

Dnia 16.10.2014 r. odbyły się „Rodzinne potyczki ortograficzne”. Brali w nich udział uczniowie z klas trzecich – mistrzowie ortografii z rodzicami. Odbyło się 6 konkurencji: pisanie dyktanda, rozwiązywanie rebusów i krzyżówki, wpisywanie brakujących liter                             w podanych wyrazach i kolorowanie wyrazów z „h”, wykreślanie w pionie i poziomie podanych słów oraz konkurencja „Dzwoneczek”.                                                                                                            

I miejsce zajęła klasa III b, II miejsce klasa III c, III miejsce klasa III a, IV miejsce klasa III d.

Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali dyplomy i 2 – osobowe zaproszenia do kina „Helios” na dowolny film. Każda klasa otrzymała dyplom, wszystkie dzieci zostały obdarowane książkami. Nagrody ufundował „Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji”.„Rodzinne potyczki ortograficzne odbyły się w ramach „Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji”.

Organizatorkami konkursu były pani Ewa Ołdakowska i pani Renata Tomaszek.

                                                                                                                  Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O Y O

                                                                                                                          

WIELCY DYSLEKTYCY

15 października odbyło się głośne czytanie mało znanej baśni CH. H. Andersena pt. „Pewna wiadomość”. W czytaniu z podziałem na role uczestniczyli uczniowie klasy VI b przebrani za mieszkańców kurnika. Wcześniej dzieci zapoznały się z pojęciem dysleksji i wielkimi dyslektykami – aktorami, artystami, naukowcami, politykami itd. Dowiedzieli się, że trudności w nauce można pokonać dzięki pracy nad sobą i że każdy człowiek ma szansę na sukces.

Zajęcia czytelnicze przygotowały nauczycielki biblioteki - szkolnej pani Ewa Stencelewicz i Ewa Ołdakowska.

 

 

Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 21 października uczniowie kształcenia specjalnego uczestniczyli w I Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, której organizatorem była PWSZ w Wałczu. Pod okiem organizatorów i opiekunów młodzi uczestnicy dawali z siebie wszystko w poszczególnych konkurencjach.

     W toku zaciętej rywalizacji nasza szkoła zajęła III miejsce, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal. Zabawa była wyśmienita. Wszyscy wracali z uśmiechami na twarzy i medalami.

                                                                                     Gratulujemy                                                                                                                                

                                                                                                                                                          

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Polskie Towarzystwo Dysleksji -Oddział 105 w Wałczu zaprasza rodziców i uczniów do udziału w warsztatach organizowanych w dniach 11-17 października na terenie wałeckich szkół.

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Warsztaty - „Diagnoza, terapia oraz procedury postępowania przy dysleksji rozwojowej”. Będzie to spotkanie informacyjne dla rodziców prowadzone przez mgr Agnieszkę Olędzką – psychologa PPP w Wałczu, które odbędzie się 15 października o godz. 15.30 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 – sala 114. Warsztaty „Komunikacja bez przemocy”. Warsztat pokaże jak rozmawiać, aby motywować dziecko, a nie blokować, jak rozmawiać, żeby dotrzeć do sedna, jak rozmawiać , aby złość i niechęć przekształcić w pozytywne działanie. Prowadzenie – mgr Krystyna Skrzypczak – nauczyciel języka polskiego, pracuje z dziećmi z dysleksją. Termin – 16 października 2014r. godz. 17.00, gimnazjum nr 3 w Wałczu, sala 21. „Wady wymowy” – warsztaty dla zainteresowanych rodziców uczniów klas I i grup 0. Termin: 17.10.2014r, godz. 17.15, sala nr 1. Prowadząca: mgr Anna Wałdoch –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda i glottodydaktyk. KONSULTACJE SPECJALISTÓW Logopeda – Irena Prus – 16.10.2014r., godz. 16.00-17.00, ZSM nr1 sala 120 Terapeuta pedagogiczny – Marta Skrzypczak Wojtanek, 14.10.2014r., godz.16.00-17.00 ZSM nr 1, sala 114 Pedagog – Jolanta Adamczak – 15.10.2014r., godz.16.00-17.00, ZSM nr 1, gab. pedagoga Pedagog – Grażyna Szulga – 13.10.2014r., godz. 16.00-17.00, ZSM nr 1, gab. Pedagoga

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

Wyjątkowy kurs dla uczniów klas VI – „Dyslektyk na sprawdzianie”. Kurs obejmuje praktyczne ćwiczenia egzaminacyjne na wybranym materiale, korektę napisanych prac zgodnie z kryteriami dla uczniów z dysleksją rozwojową, a także indywidualne omówienie wyników z każdym uczestnikiem. Prowadząca: mgr Irena Prus – nauczyciel języka polskiego, egzaminator, logopeda, mgr Łucja Moskalewicz - nauczyciel języka polskiego, egzaminator. Termin: 17 października 2014r., godz. 10.30, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu, uczniowie idą pod opieką p. Elżbiety Rokity – n-la SP 4. Warsztat „ Żonglowanie pomaga w myśleniu”. Będą to zajęcia dla chętnych uczniów klas IV-VI, którzy chcą lepiej zapamiętywać, szybciej czytać i skuteczniej się koncentrować. Możesz dowiedzieć się jak w prosty sposób nauczyć się podrzucać i łapać piłeczki i jakie z tego możesz mieć korzyści nie tylko w szkole. Prowadzenie: mgr Krystyna Skrzypczak –n-l języka polskiego, prowadzi zajęcia dla uczniów z dysleksją. Termin: 17 października 2014r. godz.12.00, Gimnazjum nr 3 – sala nr 21. Uczniowie idą pod opieką p. Ewy Stencelewicz – n-la biblioteki.

„WARSZTATY GRAFOMOTORYCZNE” dla uczniów klas I rozwijające umiejętność pisania i rysowania prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych. Prowadząca: mgr Sandra Undro - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta pedagogiczny zainteresowany kształtowaniem pięknego pisania u młodszych dzieci. „JAK ĆWICZYĆ PAMIĘĆ? – zajęcia dla uczniów z klas IV-VI chcących pogłębić tajemnice pamięci. Termin: 16.10.2014r., godz. 12.00, sala nr 1. Prowadzące: mgr Mirosława Rojek –polonistka, socjoterapeutka, fanka szkoły psychoterapii psychodynamicznej, mgr Ewa Stencelewicz – nauczyciel bibliotekarz, socjoterapeutka. „KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA” – zajęcia dla uczniów z klas IV-VI, którzy chcą odnosić sukcesy nie tylko w nauce. Termin – 15.10.2014r., godz. 12.00, sala gimn. w budynku A, potrzebne obuwie zmienne. Prowadzące: mgr Elżbieta Rokita – polonistka, historyk, logopeda, propaguje picie wody i zdrowy tryb życia, mgr Halina Spieczyńska – polonistka, pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, fanka biedronek i literatury pięknej. „RODZINNE POTYCZKI ORTOGRAFICZNE” – dla uczniów klas III i ich rodziców chcących sprawdzić swoje umiejętności. Termin: 16.10.2014r., sala nr 1. Prowadzące: mgr Renata Tomaszek – polonistka propagująca poprawną polszczyznę, mgr Ewa Ołdakowska – bibliotekarz, polonistka, zachęca do przestrzegania zasad ortografii i korzystania ze słowników.

WIELCY LUDZIE TEŻ MIELI DYSLEKSJĘ…” zajęcia czytelnicze dla uczniów klas III w bibliotece szkolnej w ramach zajęć lekcyjnych. Prowadzące: mgr Ewa Stencelewicz i mgr Ewa Ołdakowska – bibliotekarze.