• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

1 zwierzSmacznie, zdrowo, kolorowo było w klasie Ia. Uczniowie pod opieką wychowawcy - pani Iwony Olędzkiej stworzyli piękne kolorowe kukiełki z warzyw i owoców. Ze zwyczajnej marchewki czy pietruszki dzieci wyczarowywały jesienne stworki. Niektórzy cichutko podgryzali zgromadzone produkty.                          

 Zapraszamy do galerii prac

logo 2017

29 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu obchodzili VII Światowy Dzień Tabliczki MnożeniaSzkoła została zgłoszona do akcji edukacyjnej prowadzonej w szkołach na całym świecie. W tym roku w przedsięwzięciu udział wzięło ponad 3800 szkół. W ramach matematycznego święta uczniowie klas czwartych układali rymowanki do tabliczki mnożenia. Oto kilka przykładów: „Zebra dużo pasków ma, 6 razy 7, to 42”, „Myszka czeka aż kot zaśnie, 2 razy 9, to 18”, „Uwaga dzieci mam ważne wieści, 5 razy 8, to jest 40”.

Twórczość uczniów została uwieczniona na gazetkach szkolnych, tak aby zarówno ci najmłodsi, jak i nieco starsi utrwalali sobie „tabliczkową wiedzę”.  Na lekcjach matematyki odbywały się mini konkursy na znajomość tabliczki mnożenia o różnym stopniu trudności oraz inne gry i zabawy z liczbami.

Najlepsi otrzymali do wklejenia Odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia. 

Nad przebiegiem czuwała pani Karolina Brzeczko.

  W Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego będzie realizowany projekt „ Po nitce do kłębka”.

  Głównym celem projektu jest  doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności oraz innowacyjności.

  Z pozyskanych funduszy w szkole powstanie nowoczesna pracownia techniczna, gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo – biologiczna i matematyczne. Powstanie mobilna pracownia komputerowa  dla uczniów klas IV – VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I – III. Modernizacji będzie poddana istniejąca już serwerownia. Szkoła pozyska nowe pomoce do  pracy z uczniami z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.

Rozpoczynamy już rekrutację uczniów na organizowane zajęcia dodatkowe.

Odbywać się będą zajęcia :

 • literacko – teatralne,
 • logopedyczne,
 • dla uczniów z dysleksją,
 • techniczne
 • doświadczalne,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • taneczne,
 • sportowe – ogólnorozwojowe,
 • doradztwo zawodowe.

Szczegóły u wychowawców.

        Swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę , aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie wdrażana reforma oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu tyflopedagogiki, socjoterapii i rewalidacji.

   Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku.