• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH

  To nazwa Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych w tym nowych narkotyków, adresowanego do uczniów Gimnazjum i klas VII Szkoły Podstawowej.
   Powstał on w następstwie niepokojącej sytuacji epidemiologicznej zgłaszanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, dotyczącej zatruć nowymi narkotykami, zwłaszcza u młodych osób. Jego adresatami są uczniowie uczęszczający do Gimnazjum oraz klas VII Szkoły Podstawowej w województwie zachodniopomorskim.
    Program edukacyjny "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach" nie jest "programem o substancjach psychoaktywnych", lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu. Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Jego celem jest nie tylko zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób. W ten sposób treści programowe wpisują się w integralne podejście do profilaktyki.
   Program edukacyjny realizowany jest przez nauczycieli - wychowawców klas VII Szkoły Podstawowej nr. 4, im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, w ścisłej współpracy z pracownikami pionu oświaty i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komendą Wojewódzką i Komendami Powiatowymi Policji w województwie zachodniopomorskim. Dodatkowo w ramach programu prowadzone są spotkania edukacyjne z rodzicami (opiekunami) dzieci. Nad całością projektu czuwają Panie: Katarzyna Kania, Iwona Buciak.

mgr Katarzyna Kania