• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Dzień Nowych Technologii

plakat a4-1

NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotował internetową zabawę, związaną z wartościowym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii. 21 marca na stronie internetowej Akademii NASK udostępnione będą gry i quizy, dotyczące bezpieczeństwa różnych narzędzi i usług sieciowych, powszechnie używanych również przez najmłodszych internautów.

Zabawa będzie dostępna 21 marca przez całą dobę na stronie Akademii NASK

W związku z Dniem Nowoczesnych Technlogii, zapradzamy też wszystkich przedszkolaków na zabawę z robotami - 21.03.2018 podczas Dnia Otwartego Szkoły, w sali nr 6.