• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Już wkrótce Dzień Języków Obcych!

djoJuż 23 marca odbędzie się Pierwszy Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej nr 4!

Tego dnia (23.03) uczniowie ubierają się w barwy wylosowanego kraju niemiecko- lub anglojęzycznego, mogą również przebrać się za znane postaci z danego kraju. Uczniowie, którzy się przebiorą otrzymują pochwały do dziennika oraz są zwolnieni z niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy;) Losowanie krajów odbędzie się 13.03.2018r. - do każdej klasy wejdą uczniowie z klasy 7b i przeprowadzą losowanie.

Konkursy i zabawy dla klas:Klasy I-III

1. Konkurs na plakat przedstawiający wylosowany kraj anglojęzyczny - dzieci wykonują plakat wraz z wychowawcą na lekcjach w Dniu Języków i oddają go potem swojemu nauczycielowi języka angielskiego. Ogłoszenie wyników w klasach w poniedziałek 26.03.

2. Nauka piosenki „Głowa, ramiona, kolana, palce” w klasach – przerwa 1 (8.45-8.55) oraz przerwa 5 (12.35-12.45)

Klasy IV - VII

1.Konkurs (dla chętnych uczniów) na nagranie piosenki i teledysku do piosenki lub fragmentu piosenki w języku angielskim lub niemieckim. Uczniowie nagrywają piosenkę i teledysk (utwór ustalają wcześniej z nauczycielem przedmiotu) przekazują wszystko nauczycielom języka angielskiego lub niemieckiego najpóźniej do 20 marca. Ogłoszenie wyników i prezentacja teledysków odbędzie się 23.03 na długiej przerwie w wybranych klasach. Nagroda - ocena celująca (cząstkowa) z języka obcego.

2.Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – przerwa 6 (13.30-13.50)
Każda klasa typuje do konkursu dwóch reprezentantów, którzy wspólnie wykonają test wiedzy o krajach anglojęzycznych. Wyniki testu ogłoszone zostaną w poniedziałek 26.03. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają oceny celujące (cząstkowe) z przedmiotu oraz pochwałę do dziennika. Reprezentantów zgłaszamy do 20.03. do pani Marty Piórkowskiej i pana Michała Staszewskiego.

3.Aktywne przerwy z językiem angielskim i niemieckim - przerwa 2 (9.40-9.50) oraz przerwa 5 (12.35-12.45)

4.Prezentacja teledysków i piosenek konkursowych – przerwa 4 (11.40 – 11.50) – sale 23 i 24

Klasy VII – dodatkowo

1.LAUFDIKTAT - Dyktando w biegu.
Każda klasa VII typuje trzech uczniów do konkursu polegającego na jak najszybszym i bezbłędnym przepisaniu tekstu niemieckojęzycznego na kartkę znajdującą się w znacznej odległości od tej z zapisanym tekstem Dyktando odbędzie się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych). Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają oceny celujące (cząstkowe) z przedmiotu oraz pochwałę do dziennika. Chętni zgłaszają się do pani Moniki Kowalisko do 20.03.

2.Przedstawienie „Królewna Śnieżka” w języku niemieckim – godzina 12.00 (na 6 godzinie lekcyjnej)
Po przedstawieniu nagrodzenie zwycięzców konkursu z języka niemieckiego pt. „Mistrz słówek”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!