• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Mistrz Słówek

niemiecki6 lutego odbył się w naszej szkole konkurs z języka niemieckiego pt.Mistrz Słówek, przygotowany i przeprowadzony przez nauczyciela języka niemieckiego Monikę Kowalisko. Konkurs skierowany był do uczniów klas VII, przeprowadzony został w formie testu i sprawdzał znajomość słownictwa z następującego zakresu tematycznego: człowiek, praca, czas wolny, szkoła, życie rodzinne i towarzyskie.
Do rywalizacji przystąpiło 12 uczniów. Nagrodą w konkursie były oceny celujące z języka niemieckiego.
Zwycięzcami konkursu zostali: 

Miejsce I - Alicja Bamberska z klasy VII b
Miejsce II - Nina Jankowska z klasy VII d
Miejsce III - Oskar Pielech z klasy VII b
Wyróżnienie - Lena Murańska z klasy VII d

 Serdecznie gratulujemy!