• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Przemoc bez tajemnic

img-20171023-wa0000 800x450W ramach działań  projektu  - Gminy Miejskiej Wałcz „Przemoc bez tajemnic” Programu OsłonowegoWspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego  w Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieautorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej   na przełomie IX - XI  przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia realizowane metodą warsztatu.

   Celem projektu są działania profilaktyczne mające na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinnie. Warsztaty skierowane były do uczniów kl. IV - VII jak i ich rodziców. Tematyka zajęć obejmowała  kształcenie umiejętności związanych z komunikacją, wyrażaniem emocji i potrzeb w odniesieniu do przemocy w rodzinie. Dwukrotnie mieli oni możliwość wysłuchania prelekcji oraz udziału w dyskusji. Tematy spotkań dotyczyły: umiejętności komunikacji, wyrażania emocji i potrzeb oraz sposobów rozwiązywania  sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami a dziećmi. Kolejne ze spotkań dotyczyło Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w świetle prawa, w odniesieniu do przemocy w rodzinie.

     Prowadzącymi spotkania byli terapeuci, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych, Nieletnich i Dorosłych przy Sadzie Rejonowym  oraz funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.