• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Jak oswajać dysleksję

            logo projekt

Zajęcia doskonalące umiejętność poprawnego pisania oraz czytania są prowadzone przez Panią Sandrę Undro w każdy czwartek i piątek,. a panią Katarzynę Kanię  w poniedziałki, wtorki i piątki.

Ich celem  jest doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy. Program zajęć opiera się na połączeniu elementów nauki i zabawy. Stosowanie różnych form zabaw jak np. rebusy, zagadki, gry dydaktyczne, krzyżówki czy łamigłówki pobudzają wyobraźnię dzieci, zwiększając tym ich zaangażowanie emocjonalne i poznawcze.

Głównym zadaniem jest wskazanie znaczenia poprawnej pisowni oraz rozbudzanie w uczniach  zainteresowań ortografią.