• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Ślubowanie

1 pasowanie  13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego  w bajkowej scenerii odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia społeczności klas pierwszych. Tradycyjnie uroczyste ślubowanie złożyli również rodzice naszych uczniów.

  Pierwszoklasiści musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami w zakresie odpowiedniego przygotowania do nauki szkolnej. W asyście dobrej i złej wróżki pokonali bezbłędnie wszystkie konkurencje. Najmłodszym uczniom szkoły w czasie ich wykonywania kibicowały: burmistrz miasta –Bogusława Towalewska , dyrektor szkoły – Alina Typiło, przewodniczącą Rady Rodziców – Kamila Budzynowska.

  Konkurencje przygotowały i przeprowadziły nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej – Ewa Grabowska i Renata Chmielecka. Oprawę muzyczną i zabawy ruchowe przeprowadził – Dariusz Izban, a całość poprowadziła wicedyrektor – Ewa Pastusiak.

  Burmistrz Miasta  - Bogusława Towalewska przekazała na ręce wychowawców bogate wyprawki do zajęć  plastycznych. Natomiast Rada Rodziców ufundowała słodkości. Na uczniów w salach czekał poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć