• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

"Po nitce do kłębka"

  W Szkole Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego będzie realizowany projekt „ Po nitce do kłębka”.

  Głównym celem projektu jest  doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności oraz innowacyjności.

  Z pozyskanych funduszy w szkole powstanie nowoczesna pracownia techniczna, gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo – biologiczna i matematyczne. Powstanie mobilna pracownia komputerowa  dla uczniów klas IV – VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I – III. Modernizacji będzie poddana istniejąca już serwerownia. Szkoła pozyska nowe pomoce do  pracy z uczniami z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.

Rozpoczynamy już rekrutację uczniów na organizowane zajęcia dodatkowe.

Odbywać się będą zajęcia :

 • literacko – teatralne,
 • logopedyczne,
 • dla uczniów z dysleksją,
 • techniczne
 • doświadczalne,
 • z gimnastyki korekcyjnej,
 • taneczne,
 • sportowe – ogólnorozwojowe,
 • doradztwo zawodowe.

Szczegóły u wychowawców.

        Swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę , aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie wdrażana reforma oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu tyflopedagogiki, socjoterapii i rewalidacji.

   Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku.