• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

    W dniu dzisiejszym - 6 czerwca w ramach projektu "Cyfrowobezpieczni" odbyło się spotkanie z panem Januszem Grabowskim. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły.  W kilku klasach odbyły się  zajęcia warsztatowe, a w godzinach popołudniowych spotkanie z członkami Rady Pedagogicznej. Wszyscy zapoznali się z  zagrożeniami jakie może mieć niewłasciwe korzystanie z internetu. Zarówno uczniowie jak i dorośli wzbogacili się lub uaktualnili swoją wiedzę.