• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Tydzień pod hasłem " Czwórka łączy pokolenia"

 Po raz kolejny w naszej szkole odbył się tydzień pod hasłem "CZWÓRKA - łączy pokolenia". W czasie całego tygodnia odbywały się spotkania rodzinne w klasach. Gościliśmy w szkole naszych przyszłych  uczniów, którzy mieli okazję obejrzeć teatrzyk w wykonaniu uczniów Koła Teatralnego pod kierunkiem pani H. Spieczyńskiej. W poszczególne dni odbywały się zajęcia integracyjne czytelniczo - artystyczne w których brali udział: uczestnicy Warszatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych, Dziennego Domu Pomocy. 1 czerwca w czwartek braliśmy udział w akcji " Jak nie czytam, jak czytam." Cały tydzień tradycyjnie zakończył się festynem.