• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Ważne - zapisy - ważne - zapisy - ważne

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Wałcz  jutro - 28 kwietnia o godz. 15.30 upływa termin pisemnego  potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

28 kwietnia w miejscu publicznie dostępnym / tablica informacyjna/ zostanie umieszczona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zapraszamy do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia.