• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Zapisy - przypomnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu informuje i zaprasza Rodziców / Opiekunów                                                                               do zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych                                                        

                                                   na rok szkolny 2017/2018

Oddziały przedszkolne

* od 1 do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych,

             od 8 do 11 maja postępowanie uzupełniające

Klasa pierwsza

* od 4 kwietnia do 18 kwietnia będą przyjmowane wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej,

           od 24 lipca do 3 sierpnia postepowanie uzupełniajace

  Zarządzenia Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 31.03.2017 / dotyczy oddziałów przedszkolnych / oraz z dnia 4 kwietnia 2017 / dotyczy klas pierwszych/