• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Lekcja życia

Dnia 25.04. 2017 r. Samorząd Uczniowski  zorganizował dla klas IV-VI „lekcję życia” przygotowaną i przeprowadzoną przez Pilską Grupę Ratowniczą. Grupa skupia pasjonatów  ratownictwa, ratowników medycznych, pielęgniarki  i lekarzy na co dzień ratujących życie. Spotkanie dotyczyło udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Dzieci dowiedziały się jak unikaćsytuacjom zagrażającym naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Uświadomiły sobie również, jak ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na ten temat . Uczniowie brali czynny udział w pokazach pierwszej pomocy, zakładaniu opatrunków czy też wybieraniu numerów alarmowych.