• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Zajęcia dodatkowe

Informacje o wszystkich zajęciach dodatkowych odbywających się

w roku szkolnym 2013/2014 przekazują wychowawcy klas.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.