• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Ślubowanie uczniów klas I

W dniu 10 października 2013 odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

"Pierwszaki" musiały wykazać się znajomością twórczości Juliana Tuwima

oraz napopularniejszych postaci jego wierszy. W uroczystości brali udział licznie

zgromadzeni rodzice uczniów.

Pasowania na ucznia SP 4 dokonali obecni goście w osobach:

Burmistrz Miasta Bogusława Towalewska,

Dyrektor Zakładu Oświatowego Andrzej Wiśniewski

przewodnicząca Rady Rodziców Kamila Budzynowska

oraz Dyrektor SP 4 Alina Typiło.

Po oficjalnej uroczystości na dzieci czekały suto zastawione

słodyczami stoły przygotowane przez Rodziców.

Spotkanie prowadziły pani Beata Podkowa i Iwona Urbanowicz, a w przygotowaniach pomagały panie

Ewa Stencelewicz, Jolanta Szczotkiewicz, Małgorzata Miszczak oraz zespół nauczycieli z edukacji wczesnoszkolnej.