• dokumenty
  • plan lekcji3
  • wazne
  • kalendarz

Kalendarz roku 2013-2014

 

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Lp. Data Rodzaj świąt
1.

2.IX.2013 poniedziałek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014
2. 11.X.2013 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.X.2013
3. 1. XI..2013 piatek Wszystkich Świetych
4. 11.XI.2013 poniedziałek Świeto Niepodległości
5. 23 - 31.XII.2013 Zimowa przewrwa w nauce - Boże Narodzenie
6. 1.I.2014 środa Nowy Rok
7. 2-3.I.2014 czwartek, piatek Dni wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.X.2010
8. 6.I.2014 poniedziałek Trzech Króli
9. 17.II - 28.II.2014 Ferie zimowe
10. 1.IV.2014 wtorek

Sprawdzian wiedzy uczniów klas VI.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów 0 - V

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporzadzeniem MEN z dnia 5.X.2010

11. 17.IV - 22.IV. 2014 Wiosenna przerwa świateczna - Wielkanoc
12. 2.V.2014 piatek Dzien wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.X.2010
13. 30.V.2014 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.X.2010
14. 19.VI.2014 czwartek Boże Ciało
15. 27.VI.2014 piatek Zakończenie roku szkolnego 2013/2014
16. 28.VI - 31.VIII.2014 WAKACJE

W dni wolne od zajęc dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 5.X.2010

świetlica szkolna czynna jest od 6.45 do 15.30, a świetlica popołudniowa jest nieczynna.

*********************************************************

Zakończenie I semestru - 17 stycznia 2014 roku

*********************************************************

Spotkania z rodzicami w ramach "Pierwszego poniedziałku"

spotkania odbywają się w godzinach 16.30 - 17.30

enlightened 4 listopada 2013 r - poniedziałek

enlightened 2 grudnia 2013 r. - poniedziałek

enlightened 7 stycznia 2014 r. - wyjątkowo wtorek

27 i 28 stycznia 2014 r - wywiadówki  - podsumowanie pierwszego semestru

enlightened 3 marca 2014 r. - poniedziałek

enlightened 7 kwietnia 2014 r. - poniedziałek

enlightened 5 maja 2014 roku - poniedziałek

enlightened 2 czerwca 2014 r. - poniedziałek